ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Ohlédnutí za DOD

přidáno: 8. 12. 2011 12:15, autor: Tomáš Dočekal   [ aktualizováno 8. 12. 2011 12:16 ]

V úterý 6. prosince 2011 přivítala naše škola množství mladých lidí z celého širokého okolí a mnoha dalších koutů nejen Královéhradeckého kraje. Tyto současné žáky základních škol přilákal Den otevřených dveří, který tento den na škole proběhl. Zájemců o studium oborů, které naše škola nabízí, bylo skutečně mnoho a přicházeli do budovy školy již od 7.30, ač Den otevřených dveří oficiálně začínal až v 8.00.


O každého zájemce bylo dobře postaráno. Po krátkém administrativním úkonu při příchodu obdržel každý uchazeč tašku s logem školy a řadou důležitých materiálů a dostal přiděleného speciálně vyškoleného průvodce z řad našich studentů. Ten pak provedl žáka celou školou, ukázal mu vše potřebné, popsal studentský život, aktivity školy a podal mnoho dalších informací. Uchazeči mohli tak navštívit jakoukoli hodinu a nasát pracovní a studijní atmosféru.

Na úvod byl v aule od 8.30 připraven krátký kulturní program, na kterém mj. vystoupily oba pěvecké sbory, a zaznělo představení školy přímo od jejího ředitele. Na chodbách školy byly pro tuto příležitost připraveny zvláštní nástěnky a výstavky dokumentující činnost na škole a úspěchy studentů (např. úspěchy ve středoškolských pIšQworkách). V laboratoři fyziky byla nainstalována výstavka ze sbírek kabinetu fyziky s pozoruhodnými exponáty. Uchazečky o studium na pedagogické škole si mohly vyzkoušet náročnost přijímacího řízení v praktických zkouškách a případně si přihlásit na přípravný kurz.


Na své si tak přišel opravdu každý, a tak není divu, že uchazeči (a snad i budoucí studenti) opouštěli školu nejen spokojené, ale mnohdy přímo nadšení. Akce ukázala, že tyto aktivity mají smysl. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu Dne otevřených dveří mají jednak zapojení kolegové z řad profesorského sboru, ale především studentky a studenti, kteří se zhostili role spoluorganizátorů. Všem patří velký dík.

Mgr. Tomáš Dočekal

Comments