ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Pojeďte s námi do Anglie!

přidáno: 9. 5. 2017 2:52, autor: Vlasta Drábková
Vyrážíme ve čtvrtek 6. října 2017, cestovat budeme autobusem. Cena zájezdu činí 9 550 Kč, pro dospělého 9950 Kč. Přihlaste se do konce měsíce května na emailové adrese: vlasta.drabkova@gymnp.cz, do předmětu uveďte: ZÁJEZD DO ANGLIE – PŘIHLÁŠKA. Závaznost své přihlášky stvrdíte složením zálohy ve výši 2 000 Kč (také do konce května). Veškeré záležitosti spojené s organizací zájezdu řešte s Vlastou Drábkovou (vlasta.drabkova@gymnp.cz), kabinet č. 29 (1. patro).

Cestovní kancelář HOŠKA – TOUR

a gymnázium NOVÁ PAKA

 

   LONDÝN

    A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE

Termín: 6. 10. – 13. 10. 2017

Památky, které musíte vidět!


Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce, zvané Big Ben, symbolu města. Krom jiného navštívíte pevnost Tower. Podle legendy ji nesmí šest havranů, kteří ji obývají, opustit, jinak Londýn zanikne. Mimo anglickou metropoli Vás čeká Stonehenge, lázeňské městečko Bath, ale i Brighton, Portsmouth či Canterbury.

Program:

1. den (čtvrtek): odjezd v dopoledních hodinách. Noční přesun.

2. den (pátek): v časných ranních hodinách Eurotunelem přes kanál La Manche Calais – Folkestone. LONDÝN * TOWER – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky. Katedrála sv. PAVLA – mistrovské dílo Ch. Wrena. Trafalgarské NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. Národní GALERIE – největší a nejucelenější sbírka obrazů na světě.

3. den (sobota): WINDSOR – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří. STRATFORD UPON AVON – jedno z nejslavnějších anglických měst, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.

4. den (neděle): LONDÝN * Westminsterské OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny. PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, věž Big Ben. Buckighamský PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny. Londýnské OKO – novodobá atrakce, kouzelné výhledy. Piccadilly – srdce West Endu, oslnivé neonové reklamy. Soho – čtvrť stylových hospůdek a nevěstinců. Britské MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě.

5. den (pondělí): BATH – historické centrum, římské lázně, budovy georgiánského stylu. Centrum města je zapsáno na Seznamu památek kulturního dědictví UNESCO. STONEHENGE – nejslavnější pravěký monument v Evropě. SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v Anglii.

6.den (úterý): PORTSMONTH – starý anglický přístav, historická loděnice, věž Spinnaker Tower. BRIGHTON – molo zasahující 512 m do moře, Royal Pavilion – sídlo krále Jiřího IV., HASTINGS – zajímavé přímořské město. BODIAM CASTLE – romantický hrad obklopený vodním příkopem.

7. den (středa): LONDÝN * dopoledne individuální prohlídka, možnost nákupu. CANTERBURY -  impozantní katedrála se středověkou vitráží, skvostná ústřední věž. Calais – zastávka na vyhlídku na křídové útesy.

V podvečerních hodinách odjezd, večerní cesta Eurotunelem Folkestone – Calais.

8. den (čtvrtek): návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: v hostitelských rodinách, 2–4 studenti v jedné rodině.

Stravování: polopenze + obědový balíček.

V ceně (student: 9550 Kč, dospělý 9 950 Kč) je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x polopenze + obědový balíček, Eurotunel do Velké Británie a zpět, průvodce.

Comments