Povinné nošení roušek a další opatření

přidáno: 10. 9. 2020 1:42, autor: Pavel Matějovský

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 zavádí dnešním dnem povinnost nosit roušku nebo jinou obdobnou ochranu úst a nosu ve společných prostorách školy. Společnými prostorami rozumíme všechny chodby ve škole, šatny, prostor toalet a také školní jídelnu. Zde je možné odložit roušku teprve po usednutí ke stolu k zahájení konzumace jídla. Každý žák je povinen být vybaven pro den školního vyučování dvěma rouškami a v okamžiku, kdy roušku sundá, je nezbytné odložit ji do igelitového nebo mikroténového sáčku, aby nedocházelo nadbytečně ke kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. 

Dále připomínám, aby žáci na konci vyučování nezvedali židle na lavice a nechali otevřená okna v poloze "ventilace".

Vyzývám všechny žáky, aby v zájmu nás všech důsledně dodržovali pravidlo 3R, tedy Ruce (mýt je, kdykoliv to bude potřeba), Rozestup (je-li to možné, udržovat rozumný odstup alespoň 1,5 m od ostatních osob), Rouška (používat roušku ve společných prostorách školy a dbát pravidel správné manipulace s ní).

                                                                                                        Děkuji za pochopení a respektování všech pravidel a nařízení.

                                                                                                                                                                                            Pavel Matějovský, ředitel

                                                                                                                                                                                            

 Comments