ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Pravidla Přírodovědné ligy mistrů 2011

přidáno: 30. 3. 2011 10:14, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 30. 3. 2011 10:28 ]
 1. Do Přírodovědné ligy mistrů 2011 postupuje 15 úspěšných řešitelů Přírodovědné ligy, soutěžního ročníku 2010/2011, s nejvyšším bodovým ziskem. Při bodové rovnosti více soutěžících na 15. místě může být počet postupujících vyšší.
 2. Přírodovědná liga mistrů (PLM) 2011 probíhá formou písemného testu, obsahujícího 50 otázek.
 3. Odpovědi zapisuje soutěžící do záznamového archu.
 4. Ke každé z 50 otázek jsou soutěžícím nabídnuty 4 možnosti odpovědí (a,b,c,d), z nichž právě jedna je správná. Správnou odpověď označí soutěžící v záznamovém archu zakroužkováním jednoho z písmen a,b,c,d. Pokud je zakroužkován větší počet odpovědí, bere se odpověď jako nesprávná.
 5. Za každou správně zodpovězenou otázku získává soutěžící 5 bodů do celkového pořadí Přírodovědné ligy.
 6. Soutěžící má právo zvolit si nejvýše 2 z 50 soutěžních otázek a na tyto otázky vsadit po 30 bodech. Při správném zodpovězení takové otázky soutěžící 30 bodů získává, při nesprávném však 30 bodů ztrácí. Sázka se provede zakroužkováním čísla příslušné otázky. Při sázce na více otázek, než stanovují pravidla, jsou všechny sázky v příslušné části testu neplatné a bodové hodnoty jsou posuzovány tak, jako kdyby sázky provedeny nebyly.
 7. Časový limit na vypracování testu je 60 minut.
 8. Soutěžící může svůj bodový zisk navýšit o rychlostní prémii. Počet bodů za rychlostní prémii se rovná počtu minut, o které odevzdá soutěžící svůj záznamový arch před vypršením časového limitu. Plná rychlostní prémie je přiznána při správném zodpovězení nejméně 30 otázek. Při správném zodpovězení 25 až 29 otázek se dosažená rychlostní prémie násobí koeficientem 0,5 , při správném zodpovězení 20 až 24 otázek koeficientem 0,25. Při správném zodpovězení méně než 20 otázek se rychlostní prémie nepřiznává.
 9. Jedinými pomůckami, které mohou soutěžící v průběhu testu užívat, jsou záznamový arch, psací potřeby, běžná kalkulačka a šedá kůra mozková. Jiné pomůcky jsou zakázány. Případné pomocné poznámky si soutěžící může dělat na okraj nebo na zadní stranu záznamového archu.
 10. Je zakázána jakákoli spolupráce mezi soutěžícími, opisování a jiné nečestné praktiky. Pokud se soutěžící potřebuje během testu vzdálit, může tak učinit se souhlasem řídícího testu, kterému na dobu svého vzdálení odevzdá záznamový arch. Místnost, ve které probíhá PLM, nesmí během soutěže opustit současně dva nebo větší počet soutěžících.
 11. Hrubé porušení pravidel PLM může být postiženo vyloučením z PLM a odebráním statutu úspěšného řešitele Přírodovědné ligy 2010/11.
 12. Celkový bodový zisk každého soutěžícího v Přírodovědné lize 2010/11 je dán součtem bodů získaných v základní části PL (tj v 1. – 8. kole) a bodů získaných v PLM. Při rovnosti bodů dvou nebo více soutěžích rozhoduje vyšší počet bodů získaných v základní části PL. Pokud i zde nastane rovnost, rozhoduje věk soutěžícího (soutěžící nižších ročníků zaujmou v takovém případě lepší umístění než soutěžící vyšších ročníků) a při rovnosti tohoto kritéria los. Konečné pořadí musí být určeno jednoznačně, nemůže obsahovat dělená místa (vzhledem k rozdělení cen).
 13. Konečné výsledky Přírodovědné ligy 2010/11 budou zveřejněny na nástěnce Přírodovědné ligy a na stránkách www.gymnp.cz do 29.4.2011 (termín slavnostního vyhlášení výsledků PL 2010/11 je 28.4.2011).
 14. Shledá-li soutěžící pochybení v organizaci nebo konečném pořadí soutěže ze strany organizátora, může se odvolat ke koordinátorovi Přírodovědné ligy do 2 pracovních dnů po zveřejnění výsledků. Následné rozhodnutí koordinátora je konečné.

Tato pravidla najdete rovněž v sekci Přírodovědná liga/Pravidla a každý účastník PLM je obdrží mailem.
Comments