Přírodovědný klokan 2020 - můžete se začít přihlašovat, tentokrát elektronicky

přidáno: 12. 9. 2020 11:26, autor: Josef Křeček
Na rozdíl od většiny předmětových soutěží v tomto školním roce by soutěž Přírodovědný klokan 2020 proběhnout měla. Vycházím ze sdělení krajského důvěrníka Přírodovědného klokana pana Miroslava Nováka. Samozřejmě současná koronavirová krize může situaci změnit, doufejme však, že Přírodovědný klokan proběhne v plánovaném termínu, což je středa 14. 10. 2020.

Pro ty, kteří nevědí, co Přírodovědný klokan je, krátké shrnutí. Jde o soutěž ve znalostech z přírodopisu resp. biologie, fyziky, chemie, zeměpisu resp. geografie a také trochu z matematiky. Soutěž probíhá přímo ve škole ve formě písemného testu, který obsahuje 24 otázek s výběrem jediné správné odpovědi z pěti možností (A, B, C, D, E). Časový limit testu je 40 minut. Výhodou soutěže je, že proběhne jednorázově ve stejný den na všech školách ČR, které jsou do soutěže přihlášeny a výsledky pak zpracovávají pořadatelé na úrovni okresu, kraje i celé ČR.  Pro soutěžící je tak během 40 minut vše hotovo, soutěží pouze na své škole a nemusí jezdit na žádná okresní, krajská nebo celostátní kola. Soutěž je na naší škole určena žákům tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. G, 2. G a 1. A. Tercie a kvarta soutěží v kategorii Kadet, vyšší ročníky v kategorii Junior. Na naší škole bývá tradičně v obou kategoriích vysoká účast, která je podpořena i kvalitou. Naši soutěžící se každoročně umísťují na předních místech okresního žebříčku a neztratí se ani ve srovnání krajském a celostátním.

Na rozdíl od minulých ročníků tentokrát proběhne přihlašování do soutěže elektronicky. Pokud máte zájem zúčastnit se Přírodovědného klokana 2020, pošlete e-mail s textem "Přihlašuji se do soutěže Přírodovědný klokan 2020" a svým jménem a třídou nejpozději do 30. 9. 2020 na adresu josef.krecek@gymnp.cz .

Další novinkou je, že letos bude poprvé vyhodnocena i soutěž Přírodovědný dvojboj, v níž se sečtou výsledky Přírodovědného klokana a Přírodovědné ligy. Přesná pravidla Přírodovědného dvojboje vyjdou na začátku října, pokud již v té době bude známo, že se Přírodovědný klokan určitě uskuteční. Stejně tak vyjdou v této době i přesné organizační pokyny k soutěži Přírodovědný klokan.

Tak hurá do soutěžení! S klokaním pozdravem HOP - HOP - HOP vás zdraví organizátor Přírodovědného klokana na naší škole


                                                                                                                                                                                                          Josef KřečekComments