Přišli jste k nám... aneb Otevřená škola

přidáno: 4. 3. 2014 4:43, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 4. 3. 2014 4:51 ]

Ve čtvrtek 27. února 2014 proběhl na naší škole „tak trochu jiný den otevřených dveří“ s názvem Přijďte k nám aneb Otevřená škola. Akce navazovala na projekt Velké školní klíčování, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a zaměřený na rozvoj mezipředmětových vztahů. Během dne jsme zaznamenali návštěvu přibližně 45 lidí, a to nejen z řad rodičů a zájemců o studium na naší škole, ale i bývalých studentů. Dalších asi 25 lidí se zúčastnilo souběžně probíhajícího semináře hudební výchovy.

Hojně byly navštíveny zejména dopolední ukázkové hodiny.  Zájemci o studium v budoucí primě navštívili primu současnou, adeptky studia na pedagogické škole si vyzkoušely zpěv, nahlédly do hodin dramatické výchovy i cizích jazyků a pohovořily i s některými vyučujícími. Někteří zájemci si vyzvedli i přihlášky ke studiu. Akce tak úspěšně doplnila i klasický Den otevřených dveří, který na naší škole proběhl již v prosinci. Podnětnou akcí byla i výstava seminárních prací společenskovědního semináře ze třídy 4.G,  instalovaná v aule. Zde bylo zajištěno i občerstvení.

Podle zpětné vazby, provedené formou dotazníku, byl náš netradiční den otevřených dveří přijat veřejností pozitivně. Návštěvníci byli  vesměs spokojeni až nadšeni. Oceňovali zejména příjemné prostředí školy, vstřícnost ze strany pedagogů i doprovázejících žáků, maximum informací, zájem, kterého se jim ze strany organizátorů dostalo i konkrétní zajímavé vyučovací hodiny, které navštívili.  Zvlášť byly v dotaznících pozitivně zmíněny výtvarné práce třídy 3.A. Jejich projekt maleb pro ústav sociálních služeb v Hořicích vzbudil zaslouženou pozornost.

Děkujeme všem našim návštěvníkům za účast a příjemná setkání.  Je asi zbytečné dodávat, že i nadále zůstaneme pro veřejnost otevřenou školou. „Den plný milých setkání, nostalgických chvilek, aktivního učení a nechtěného loučení“, jak zněl širší podtitul akce, inspiroval nejen návštěvníky, ale i nás.


                                                                                                                  Josef Křeček


                                

Výstava seminárních prací společenskovědního semináře 4.G v aule. Foto: Daniel Bukovský
Z výstavy společenskovědního semináře. Foto: Josef Křeček
Ukázková hodina ve školní knihovně. Foto: Daniel Bukovský
"Jízdní řád" celé akce u vchodu. Foto: Daniel Bukovský"Uvítací a průvodcovský tým" ze septimy pracoval skutečně na jedničku! Foto: Josef KřečekZ učebny výtvarné výchovy. Foto: Daniel BukovskýUpoutávka na výtvarný projekt třídy 3.A. Foto: Daniel Bukovský
                                          Seminář hudební výchovy. Foto: Daniel Bukovský
Comments