ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Řešení a bodové výsledky 1. kola Přírodovědné ligy 2018/2019 (Sto let české vědy)

přidáno: 4. 10. 2018 4:50, autor: Josef Křeček

Část 1.: Kdo je to? (celkem 50 bodů, za každou správnou odpověď po 10 bodech)

1 a:  Vánoce – Merkur – Planá nad Lužnicí

Otto Wichterle (1913 – 1998), vynálezce kontaktních čoček a objevitel polyamidového vlákna silonu. O Vánocích roku 1961 sestavil ze stavebnice Merkur aparaturu na odstředivé odlévání kontaktních čoček.  Průmyslová výroba silonu začala v roce 1950 v jihočeském městě Planá nad Lužnicí.

 

         1 b: Truvada – Dejvické divadlo - Belgie

Antonín Holý (1936 – 2012), český chemik. Je objevitelem řady antivirotik mj. k léčbě onemocnění AIDS, způsobeného virem HIV. Lék proti viru HIV byl od roku 2004 prodáván pod názvem Truvada. Na vývoji antivirotik spolupracoval s Erikem de Clercqem z katolické univerzity v Lovani v Belgii. Životem Antonína Holého je inspirována hra Dejvického divadla Elegance molekuly.

 

         1 c: Kapka rtuti – planetka – dynamit.

Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967), nositel Nobelovy ceny (pojmenované po vynálezci dynamitu). Objevitel metody polarografie (metoda měření elektrického proudu procházejícího mezi rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává). Na počest Heyrovského byla v roce 1982 pojmenována planetka č. 3069.

 

        1 d:   Fotografie atomů – Česká hlava – LVEM5

Armin Delong (1925 – 2017), světově uznávaný fyzik, zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. Právě díky elektronovému mikroskopu umíme dnes pořídit i fotografie atomů. V roce 2005 obdržel Delong cenu Česká hlava za celoživotní výzkum a vývoj, ale především za vývoj elektronového mikroskopu s označením LVEM5.

 

 1 e:  Spintronika – bratr Pavel – ukládání dat

Tomáš Jungwirth (nar. 1967), český fyzik, zabývající se spintronikou, což je obor elektroniky využívající tzv. spin elektronů k uchovávání, přenosu a zpracování informace. Jungwirth je vedoucím týmu, který v roce 2018 ohlásil vynález možnosti ukládat elektronická data podstatně rychleji než dosud pomocí tzv. antiferomagnetických krystalů. Jungwirthův bratr Pavel je významný český fyzikální  chemik.

 

Část 2:  Křížem krážem světem české vědy (celkem 50 bodů, za každou správnou odpověď po 5 bodech, nepřesná nebo neúplná odpověď je hodnocena 3 body)

2 a: Nejen velkými vědeckými vynálezy je člověk živ. Českou stopu má i řada vynálezů, které svého času usnadnily běžný život. Co vynalezl Oldřich Homuta?

Oldřich Homuta vynalezl  remosku (malou přenosnou elektrickou troubu s ohřevem shora, velmi populární v 60. letech 20. století, výroba byla znovu obnovena v 90. letech).

 

2 b: Co je to dálník?
Dálník je kapotovaný motocykl, který „měl spojovat radost z jízdy na motocyklu s pohodlností jízdy autem“
(zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%ADk ).  Autorem návrhu dálníku je český inženýr Jan Andrle (1900 – 1982).

 

2 c: Která česká univerzita je celosvětově proslulá výzkumem nanovláken? Uveďte přesný název univerzity i město, v němž sídlí.
Jde o Technickou univerzitu Liberec.

 

2 d: Projekty významného českého elektrotechnika Františka Křižíka (1847 – 1941) sice časově spadají především do doby před vznikem samostatného československého státu, nicméně jistě znáte známou světelnou fontánu na pražském Výstavišti.  Ta odkazuje k památce první světelné fontány, kterou zde instaloval sám Křižík u příležitosti Jubilejní výstavy. Ve kterém roce se tato Jubilejní výstava konala a ve kterém roce byla uvedena do provozu současná Křižíkova fontána?
Jubilejní výstava se konala roku 1891 a současná Křižíkova fontána byla zprovozněna přesně po 100 letech, tedy roku 1991 u příležitosti Všeobecné československé výstavy.

 

2 e: Českým vynálezem je i tzv. hydronaut. Co to je?

Hydronaut je zařízení, které umožňuje astronautům simulovat činnosti, které musí vykonávat ve volném vesmíru. Nácvik probíhá ve vodě. Zařízení představil na 61. Mezinárodním astronautickém kongresu v Praze 2010 Čech Matyáš Šanda.

 

2 f: K českým vynálezům patří také mechanická tužka „verzatilka“. Ve které firmě a ve kterém městě začala roku 1950 její výroba?
Bylo to v továrně Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích.

 

2 g: A Když jsme u těch tužek, ve kterém městě a na které univerzitě byla vynalezena plazmová tužka?
V Brně na Masarykově univerzitě (výzkum začal roku 1996).

             

 2 h: Ne všechny české vynálezy 20. století posloužily ku prospěchu lidstva. Jmenujte alespoň jeden, o němž se ve světě mluví spíše v negativním kontextu.
Určitě se toto dá říci o trhavině Semtex, rozšířené po celém světě mezi teroristy, stejně tak nechvalně proslula droga pervitin známá v Evropě pod názvem „čeko“.

 

2 i: Na závěr prvního kola letošní Přírodovědné ligy si dopřejme, milí soutěžící, trochu humoru. Jak asi víte, k nejznámějším českým vynálezům patří ruchadlo, které v letech 1824 – 1827 sestrojili bratranci Veverkové. Který známý český hudebník a bavič 20. – 21. století je ale autorem výroku, že „bratranci Ruchadlové vynalezli veverku“?
Jde o Ivana Mládka, konkrétně jeho trilogii Úterý (1986).

 

2 j: Navzdory všemu, co bylo v předchozích odstavcích uvedeno, je největším českým vědcem a vynálezcem všech dob nesporně zneuznaný génius Jára Cimrman. Cimrman inspiroval bezpočet osobností světové vědy i kultury, se svými vlastními vynálezy však neměl štěstí. Na patentový úřad přicházel zpravidla 5 – 10 minut po pánech Bellovi, Edisonovi, bratrech Lumierech a dalších, a proto jsou žárovka, dynamo, telefon, kinematograf a další vynálezy v oficiálních encyklopediích spojovány s jinými jmény. Který vynález byl jako jediný (alespoň podle filmu Jára Cimrman ležící, spící) Cimrmanovi na patentovém úřadě zapsán?
Šlo o dvoudílné plavky. Doslova: „J. Cimrman, jedny plavky dvoudílné“.

 

Prvního kola se zúčastnilo 33 soutěžících, což je o tři více než v loňském ročníku, výrazně však vzrostla účast v kategorii Junior z loňských 12 na letošních 22. Poprvé v historii tak soutěžící z kategorie Junior v tabulce početně převažují, a to zejména díky dravému nástupu primánů, kterých do soutěže vstoupilo hned devět (!!!). S tím kontrastuje nulová účast tříd 2. G, 3. G a septimy. Na rozdíl od nich si čas na Přírodovědnou ligu našli čtyři maturanti (tři z oktávy, jeden ze 4. G). SOŠPg je v pořadí zastoupena loňskou úspěšnou řešitelkou Terezou Blímovou ze 2. A.

Bodové odstupy jsou zatím minimální, rozdíly vznikají nejvíce díky různým hodnotám rychlostní prémie. Toto kolo bylo „zahřívací“, na „lámání chleba“ teprve dojde.

Připomeňme, že limit pro úspěšného řešitele je 400 bodů, limit pro účast na exkurzi do Světa techniky v Dolních Vítkovicích je 250 bodů.

U soutěžících z kategorie Junior je v závorce uvedeno jejich umístění v této kategorii.

 

 

Pořadí

Jméno

Třída

Body za řešení

Rychlostní prémie

Body celkem

1.      (1.)

Kryštof Vitvar

sekunda

100

11 (10,5 %)

111

2. – 3.

Monika Kotyková

oktáva

100

11 (10,5 %)

111

2. – 3.

Klára Kotyková

oktáva

100

11 (10,5 %)

111

4. (2.)

Filip Fajfer

tercie

100

9 (9 %)

109

5. (3.)

Jakub Svoboda

kvarta

100

9 (9 %)

109

6.

Jakub Tegel

oktáva

100

9 (9 %)

109

7. (4.)

Matěj Tegel

kvinta

100

8 (7,5 %)

108

8. (5.)

Markéta Jiřičková

kvarta

98

9 (9 %)

107

9. (6.)

Petr Polák

prima

100

6 (6 %)

106

10. (7.)

Hana Vajglová

prima

96

9 (9 %)

105

11. – 12.
(8. – 9.)

Erik Pfeifer

sekunda

95

10 (10,5 %)

105

11. – 12.
(8. – 9.)

Eliška Poláková

sekunda

100

5 (4.5 %)

105

13.

Tereza Blímová

2. A

95

10 (10,5 %)

105

14. (10.)

Michaela Šimůnková

prima

95

9 (9 %)

104

15. (11.)

Matěj Kracík

prima

93

10 (10,5 %)

103

16. (12.)

Matěj Fišera

prima

92

10 (10,5 %)

102

17. (13.)

Filip Linhart

sekunda

100

2 (1,5 %)

102

18. (14.)

Tereza Kyselová

sekunda

88

8 /9 %)

96

19. (15.)

Jindřich Horák

sekunda

90

5 (6 %)

95

20. (16.)

František Vaněk

kvarta

85

9 (10,5 %)

94

21. (17.)

Tomáš Dyntr

kvarta

90

3 (3 %)

93

22. (18.)

Michaela Janoušková

prima

83

9 (10,5 %)

92

23.

Jan Burkert

sexta

91

1 (10,5 %)

92

24. (19.)

Šárka Havelková

prima

90

0 (0 %)

90

25.

Jan Hoška

4.G

89

0 (0 %)

89

26. (20.)

Tereza Dyntrová

prima

86

1 (1,5 %)

87

27. (21.)

Nicolas Lubinski

kvarta

78

8 (10,5 %)

86

28. (22.)

Matěj Choutka

tercie

83

2 (3 %)

85

29.

Vojtěch Jašek

1.G

73

1 (1,5 %)

74

30.

Veronika Janků

prima

66

7 (10,5 %)

73

31.

Radim Cimbál

sexta

70

2 (3 %)

72

32.

Michal Kvarda

1.G

48

4 (7,5 %)

52

33.

Martin Satranský

kvinta

38

1 (1,5 %)

39

 

V případě shodného bodového zisku je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

Autoru vítězného návrhu  na exkurzi Přírodovědné ligy, kterým je Filip Fajfer z tercie, bude po 2. kole připočten slíbený bonus 30 bodů.

Comments