Souboj čtenářů

přidáno: 18. 5. 2021 23:49, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 19. 5. 2021 0:58 ]

Tak a máme to za sebou…

Naši primáni ve středu 12. 5. završili svoji několikaměsíční práci jak v hodinách českého jazyka, tak i v individuální domácí přípravě. Společně absolvovali on-line kolo čtenářské soutěže Souboj čtenářů, které proběhlo po celé České republice a organizuje jej tým lidí kolem webových stránek Rosteme s knihou. Snaží se vrátit dětem zážitek z vlastní četby.

Projekt není nějak složitě uspořádán, jde vlastně jen o to, že škola, která se do soutěže přihlásí, zakoupí do své školní knihovny pro soutěž vybrané tituly. Ty se potom rozdělí do skupin mezi žáky, kteří vytvoří „čtenářské týmy". V závěru se celá třída sejde v počítačové učebně a děti společně odpovídají na online otázky o konkrétních knihách.

O tom, že žáci musí být v průběhu četby knihy velmi pozornými čtenáři, svědčí i takovéto detailní otázky.

Např.

Jaké číslo vyryl Čtrnáctka do země, když se výprava vrátila do Jámy v knize Já, Finis? Napište různé varianty celého či zaokrouhleného čísla.

Jak vypadalo nákladní auto v knize Safíroví ledňáčci, do kterého závozníci nakládali dřevěné bedny?

Čím nebo jak obalamutil Zmenšovač Tymiána, že tak moc vystrašil Řasočarodějku a zachránil je ze Ždákova žaludku v knize Tymián z Oxary?

Bylo nutné se naučit číst knihu s tužkou v ruce, založit si poznámkový sešitek a všímat si při četbě i těch nejmenších detailů, autora, ilustrací… A o tom, že děti   půlhodinová online práce donutila ke spolupráci, nemůže skutečně nikdo pochybovat.

Jestli se primáni probojují do celostátního kola, není teď až tak důležité. Důležitější bylo to, že jsme si to všichni i s paní třídní Radkou Ponikelskou ve středu pořádně užili!!!

                                                                                                Děkuji, Šárka Horáková


 
 
 

 
 

Comments