ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Soutěž o nejlepší nové logo PL - už jen pár dní - do 31. 12. 2018!!!

přidáno: 20. 12. 2018 4:57, autor: Josef Křeček
Pomalu se blíží k závěru i další "bonus" letošní Přírodovědné ligy - soutěž o  nejlepší návrh jejího nového loga. Své návrhy můžete posílat až do posledních sekund letošního roku. Několik velmi pěkných návrhů se již sešlo, čím jich však bude více, tím lépe - ať je z čeho vybírat!  Připomeňme si naposledy pravidla soutěže:

Jaké podmínky by logo mělo splňovat?

1.      Mělo by obsahovat název školy „Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ a název soutěže „Přírodovědná liga“.

2.      Mělo by být jednoduché, nekomplikované, přehledné i v malém formátu (např. tak, jak  v dosavadní podobě v náhledu upoutává na články týkající se PL na stránkách 
www.gymnp.cz ).

3.      Jako plus by byla brána skutečnost, kdyby logo  vystihovalo základní myšlenku soutěže, tedy to, že jde o komplexní přírodovědnou soutěž s úlohami z fyziky, chemie, biologie (resp. přírodopisu), geografie (resp. zeměpisu), matematiky a všeobecných znalostí.

4.      Musí být originální, nesmí vzniknout kopírováním nebo úpravou nějakého již existujícího loga – pozor na plagiátorství, které je v ČR trestným činem!

5.      Nemělo by se nijak vztahovat ke členům Realizačního týmu Přírodovědné ligy, tedy osobám koordinátora PL a autorům soutěžních úloh. Za čas mohou PL připravovat třeba úplně jiní lidé a logo by i pak mělo být použitelné. Lidé odcházejí, myšlenka zůstává.

6.      Logo by mělo být vkusné a v souladu s dobrými mravy.

Své návrhy na logo posílejte výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF nebo JPG nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu josef.krecek@gymnp.cz . Soutěže se může zúčastnit kterýkoli žák nebo žákyně Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, i když se aktivně nezúčastní 15. ročníku Přírodovědné ligy. O vítězném logu rozhodne v prvních týdnech 2019 jednak studentské hlasování formou elektronické ankety, jednak porota složená z členů Realizačního týmu Přírodovědné ligy. Vítězné logo bude představeno v rámci vyhlášení konečných výsledků 15. ročníku Přírodovědné ligy. Autor vítězného loga bude odměněn obdobně jako úspěšní řešitelé Přírodovědné ligy a bude se také moci zúčastnit exkurze Přírodovědné ligy do Velkého a Malého světa techniky v areálu Dolních Vítkovic, a to i v případě, že v Přírodovědné lize nesplní postupová kritéria, dokonce i v případě, že se sám aktivně 15. ročníku Přírodovědné ligy nezúčastní.

Tak ještě zkuste popustit uzdu své fantazii a kreativitě a zkuste to. Třeba právě vaše logo bude to nejlepší!


Comments