ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Stále probíhá soutěž o nejlepší návrh nového loga Přírodovědné ligy!

přidáno: 7. 11. 2018 11:23, autor: Josef Křeček
Už jen necelé dva měsíce chybí do uzavření soutěže o nejlepší návrh na vytvoření nového loga Přírodovědné ligy. Zatím jsem neobdržel žádný příspěvek do soutěže, znamená to snad, že stávající logo se vám líbí natolik, že jej nechcete měnit? To snad ne! Tak vymýšlejte, kreslete, tvořte! Máte čas do konce tohoto kalendářního roku!

Připomeňme si ještě jednou, jaké podmínky by mělo nové logo splňovat:
  1. Mělo by obsahovat název školy „Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ a název soutěže „Přírodovědná liga“.

  2. Mělo by být jednoduché, nekomplikované, přehledné i v malém formátu (např. tak, jak v dosavadní podobě v náhledu upoutává na články týkající se PL na stránkách
    www.gymnp.cz ).

  3. Jako plus by byla brána skutečnost, kdyby logo vystihovalo základní myšlenku soutěže, tedy to, že jde o komplexní přírodovědnou soutěž s úlohami z fyziky, chemie, biologie (resp. přírodopisu), geografie (resp. zeměpisu), matematiky a všeobecných znalostí.

  4. Musí být originální, nesmí vzniknout kopírováním nebo úpravou nějakého již existujícího loga – pozor na plagiátorství, které je v ČR trestným činem!

  5. Nemělo by se nijak vztahovat ke členům Realizačního týmu Přírodovědné ligy, tedy osobám koordinátora PL a autorům soutěžních úloh. Za čas mohou PL připravovat třeba úplně jiní lidé a logo by i pak mělo být použitelné. Lidé odcházejí, myšlenka zůstává.

  6. Logo by mělo být vkusné a v souladu s dobrými mravy.

Své návrhy na logo posílejte výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF nebo JPG nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu josef.krecek@gymnp.cz . Soutěže se může zúčastnit kterýkoli žák nebo žákyně Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, i když se aktivně nezúčastní 15. ročníku Přírodovědné ligy. O vítězném logu rozhodne v prvních týdnech 2019 jednak studentské hlasování formou elektronické ankety, jednak porota složená z členů Realizačního týmu Přírodovědné ligy. Vítězné logo bude představeno v rámci vyhlášení konečných výsledků 15. ročníku Přírodovědné ligy. Autor vítězného loga bude odměněn obdobně jako úspěšní řešitelé Přírodovědné ligy a bude se také moci zúčastnit exkurze Přírodovědné ligy do Velkého a Malého světa techniky v areálu Dolních Vítkovic, a to i v případě, že v Přírodovědné lize nesplní postupová kritéria, dokonce i v případě, že se sám aktivně 15. ročníku Přírodovědné ligy nezúčastní.Comments