ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Stručné ohlédnutí za lednem na Gymnáziu a SOŠPg

přidáno: 5. 2. 2019 0:43, autor: Ladislav Kodym

     Jednou z dlouhodobých a zároveň oblíbených soutěží pro žáky na naší škole je Přírodovědná liga. Aktuálně probíhající XV. ročník však bude poslední s původním symbolem, neboť byla do 6. února vypsána jejím zakladatelem Josefem Křečkem soutěž o její logo nové. Prozatím bylo odevzdáno 29 návrhů a vítězný bude odměněn diplomem a věcnou cenou Kromě toho si vítěz vyslouží právo zúčastnit se exkurze Přírodovědné ligy do Světa techniky v Ostravě - Dolních Vítkovicích. Průběžnými lídry celé letošní Přírodovědné ligy ve svých kategoriích jsou v kategorii Junior Kryštof Vitvar ze sekundy a v absolutním pořadí Klára Kotyková z oktávy.

      Hned v pátek 3. 1. se v tělocvičně sešlo šest odvážných dvojic k malému sportovnímu zápolení, jež zahrnovalo kopy na bránu, ping pong, volejbal, nohejbal a basketbalové šestky. První místo obsadili pánové Jan Kypr a Pavel Matějovský následováni Janem Honců a Jakubem Tegelem. Pomyslný bronz si domů odneslo duo Zdeněk a Jan Burkertovi.

      Ve čtvrtek 10. 1. proběhl další přípravný kurz pro budoucí primány. Potenciální žáci si procvičili znalosti z matematiky a českého jazyka a zazpívali si v učebně hudební výchovy. Jsme rádi, že jich dorazil hojný počet.

      Ve dnech 14. - 17. 1. se do školního kola anglické konverzační soutěže zapojila téměř čtyřicítka žáků ve třech věkových kategoriích - prima a sekunda, tercie a kvarta, ostatní třídy kromě maturitních. V první kategorii zvítězil Filip Linhart před Jindrou Horákem a Sabinou Součkovou (všichni sekunda), ve druhé Klára Matoušová před Františkem Vaňkem a Annou Černoškovou (všichni kvarta). V kategorii prvních až třetích ročníků vyhrál Matěj Tegel z kvinty následovaný Tobiášem Tláskalem ze sexty a Janem Mitrusem ze III. G. Vítězové postoupili do okresního kola.

      Ve čtvrtek 17. 1. navštívila naši školu skupina pěti performerů slam poetry, což je žánr, jež vznikl spojením stand-upu a dynamických básnických prvků (rýmování, improvizace, aktivní jevištní pohyb). Dvouhodinový program byl naplněn přednesem a hodnocením textů na různá témata (maturita, eskalátory, Pražáci, sociální sítě či náhodně vykřikovaná slova z publika). Zdařilá akce našla své příznivce v řadách vyššího i nižšího gymnázia.

      Ve středu 23. 1. zájemci z řad žáků absolvovali již druhou návštěvu hradeckého Klicperova divadla a zhlédli představení Radúz a Mahulena.

     Stalo se již tradicí, že jsme úspěšní nejen v piškvorkách, ale i nad 64 šachovými poli. Tým složený z žáků kvarty (Tomáš Sucharda, Lukáš Kraus a Denis Dytrych) a jednoho kvintána (Petr Fojt) počátkem ledna vybojoval v Přeboru škol v šachu nejprve druhé místo v okrese a poté v lehce obměněné sestavě (Petra Fojta nahradil kvartán Jakub Svoboda) si ve čtvrtek 24. 1. z Třebechovic pod Orebem z krajského kola po klání systémem každý s každým přivezl pěkné sedmé místo z celkových deseti.

      Sobota 26. 1. patřila budova gymnázia od 8 do 12 h zájemcům o studium na víceletém i čtyřletém gymnáziu a pedagogické škole. Vyučující a vyškolení průvodci z řad žáků provázeli budoucí absolventy v rámci dne otevřených dveří (v tomto školním roce již druhého) a odpovídali na jakékoli dotazy. Každý obdržel u prezence malý dárek a pak se již vydal na ověření svých schopností a talentu ve výchově tělesné, hudební a výtvarné, dále si zájemci vyzkoušeli loňské přijímací testy z českého jazyka a matematiky a nahlédli též do prostor domova mládeže. Kromě toho řada příchozích navštívila historicko-futuristickou výstavku v učebně fyziky pod názvem Zajímavá fyzika ve třinácté komnatě. Hlavním tahákem byla projekce 3D animací fyzikálních a přírodovědných jevů pomocí počítačového programu Corinth. Pro velký úspěch bylo možné navštívit laboratoř fyziky i 28. - 29. ledna.

      V pondělí 28. 1. se na 1. ZŠ v Jičíně konal 45. ročník Olympiády v českém jazyce. Naši školu ve dvou věkových kategoriích reprezentovala pětice dívek a vedla si nadmíru úspěšně. V kategorii základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií obsadila terciánka Lucie Hylmarová 4. místo (a je tak náhradnicí pro krajské kolo) a v kategorii středních škol dominovala oktavánka Klára Kotyková a postupuje přímo do kola krajského.

      S radostí jsme přijali i zprávu o fenomenálním úspěchu naší absolventky z roku 2017 Terezy Kráčmarové v celosvětové soutěži s názvem Peer to Peer: Facebook Global Digital Challenge ve Washingtonu. Šestice studentů brněnské Masarykovy univerzity zde prezentovala svůj projekt Fakescape, v němž se studenti učí správně se orientovat ve světě informací a odhalovat dezinformace. Tým, jehož byla Tereza Kráčmarová členkou, obsadil v celosvětové konkurenci krásné 2. místo.

      Středu 30. 1. strávila třída sexta na dějepisné exkurzi v Praze, kde absolvovala přednášku a prohlídku Židovského muzea a prohlédla si Staronovou a Klausovu synagogu.

      Stejný den probíhalo školní kolo Dětské scény - přehlídky dětských recitátorů. Z žáků primy a sekundy porota ocenila zejména výkon primána Samuela Najmana a sekundánky Rozálie Matějčíkové. Oba dva nás budou 21. 2. reprezentovat na okresním kole v jičínském   K - klubu.

       Ve školním roce 2018/2019 probíhá již 9. ročník soutěže Bystré hlavy, která je zacílena na středoškoláky od 15 do 18 let, kteří vládnou němčinou na úrovni A1 - B1 a kromě toho je baví chemie, fyzika, biologie, matematika nebo informatika. Motivací pro zájemce je hlavní cena - jazykový kurz v Německu.

      Každoročně se naše škola zúčastňuje mezinárodní soutěže Bobřík Informatiky. Soutěž je rozdělena do několika kategorií, ve kterých se soutěží v rámci celé republiky. V kategorii senior, což jsou žáci 3. a 4. ročníků středních škol, dosáhli naši zástupci - Monika Kotyková, Pavlína Marková a jako náhradník Jakub Tegel, všichni z oktávy, v postupovém kole konaném pod značkou Bebras Challenge 30. ledna 2019 na Gymnáziu v Jaroměři pěkných výsledků. Zvláště je potřeba poblahopřát za vynikající umístění Monice Kotykové, jež skončila na 4. místě v rámci kraje a 58. v rámci porovnání výsledků celé republiky, přičemž bodově patří mezi 3. nejlepší (max. 240 b., její výsledek 228 b.)

Comments