ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Turnaj mladých fyziků a vzpomínka na doc. Zdeňka Kluibera

přidáno: 30. 3. 2011 10:43, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 31. 3. 2011 3:10 ]

Turnaj mladých fyziků (TMF) je nejnáročnější mezinárodní týmová soutěž v řešení fyzikálních problémů. V tzv. fyzikálním souboji bojují tři pětičlenné týmy, jeden v roli referenta prezentuje své řešení daného problému, druhý tým je v roli oponenta, třetí jako recenzent hodnotí výkon referentů i oponentů. Pak si týmy své role cyklicky vymění. Většina soutěže probíhá v angličtině.

 

Celá soutěž začíná tím, že jednotlivé týmy zpracovávají svá vlastní písemná řešení fyzikálních problémů, která zasílají organizačnímu výboru soutěže. Ten písemná řešení posoudí a pozve vybrané týmy do regionálních kol. Vítězové regionálních kol bojují v českém národním finále, jeho vítěz pak reprezentuje ČR ve světovém finále. To se v roce 2011 koná v Íránu.

 

Letos se po několikaleté přestávce znovu soutěže zúčastňuje i náš tým ve složení Pavel Brodský, Martin Jákl (oba septima), Josef Musil, Pavel Kupka (oba 3.G) a Petr Geiger (2.G).Náhradníkem týmu je Jaroslav Macek (2.G), na písemném řešení úloh se  podíleli také Nikola Šotolová a Ondřej Pavelka (oba sexta) a technickou pomůcku k jednomu z problémů sestrojil Jiří Novotný (3.G).Dne 21.3. jsme odeslali písemná řešení úloh a s napětím očekávali verdikt organizačního výboru. Dne 30.3. přišla informace, že náš tým byl vybrán pro regionální kolo, které proběhne 7.4. v Praze. Našimi soupeři budou tradiční účastníci TMF Gymnázium Christiana Dopplera Praha (které má třídy s rozšířenou výukou matematiky a fyziky) a Gymnázium Rumburk. V této konkurenci rozhodně nejsme favority, jde sportovní terminologií řečeno o "skupinu smrti" a naše šance by se daly přirovnat k šancím českých fotbalistů proti Španělsku. Jsme však připraveni bojovat o co nejlepší výsledek a nedat svou kůži jen tak zadarmo.Už postup mezi nejlepších 9 škol v ČR (zbylá dvě tříčlenná regionální kola proběhnou v Kadani a v Opavě) je fantastickým výsledkem, který právem patří do galerie našich umístění v TOP 10 ČR, která byla na našich stránkách prezentována v souvislosti se 100. výročím školy. Držte nám palce!

 

Připomeňme si ještě naše největší úspěchy v týmových fyzikálních soutěžích na celostátní úrovni:

TMF - 2. místo (1994,1995, 1996), 3. místo (1997,1999,2000), 5. místo (2007)

O pohár Becaria - 7. místo (2004), 2. a 4. místo (2005)

 

A ještě mi dovolte osobní vzpomínku:  hlavním organizátorem a duší celého TMF v České republice byl až do loňského roku doc. RNDr. Ing. Zdeněk Kluiber, CSc., PhD.  Když jsem v roce 1977 nastoupil do 1. ročníku gymnázia v Kladně, přišel na školu pan Zdeněk Kluiber (tenkrát samozřejmě bez té dlouhé řady akademických titulů) jako mladý začínající učitel. Přestože v naší třídě přímo nevyučoval, výrazně ovlivnil můj vztah k fyzice, která pro mě do té doby byla jen jedním z mnoha dalších předmětů. O pár let později jsem ho potkával na pražské MFF UK, kam jsem jako student Přírodovědecké fakulty docházel na přednášky z fyziky. Pak jsme se dlouho neviděli. Zdeněk Kluiber byl mezitím ředitelem Gymnázia Christiana Dopplera v Praze a později působil na ČVUT. Stal se výraznou vědeckou i pedagogickou osobností nejen v českém, ale i v celosvětovém měřítku. V roce 1988 stál u zrodu TMF v naší zemi a v roce 2001 byl vybrán mezi 1000 světových osobností, které nejvíce přispěly k přírodovědnému vzdělávání. Pod jeho vedením několikrát český tým vyhrál světové finále TMF. Byl dlouholetým členem redakčního kruhu a později redakční rady Československého časopisu pro fyziku, dlouholetým členem Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky a měl klíčový podíl na organizaci středoškolské odborné činnosti ve fyzice (řadu let působil jako předseda celostátní komise fyzikální části této soutěže), která stála u počátku kariéry mnoha českých a slovenských fyziků.

Znovu jsme se setkali až v roce 2007, když jsem vedl náš tým na českém národním finále TMF v Opavě. Od té doby se datuje úzká spolupráce mezi panem doc. Kluiberem a naší školou. Mnozí z vás máte ještě asi v živé paměti jeho přednášky o raketoplánech, o matematické metodě Monte Carlo a dalších tématech. Tyto přednášky proběhly na naší škole  s velkým úspěchem v letech 2009 – 2010. V březnu 2010 se šest studentů naší školy zúčastnilo exkurze do ženevského CERNu, kterou pan doc. Kluiber vedl. Právě ve dnech této exkurze oslavil své šedesáté narozeniny. I v tomto věku překypoval energií, elánem, novými aktivitami i smyslem pro humor. Nikdy nezapomenu na jeho výrok, který pronesl při návratu ze ženevské exkurze: „Všichni učitelé si myslí, že jejich předmět je ten nejdůležitější. A jen učitelé fyziky mají pravdu.“ Ještě na jaře 2010 ukončil dálkově studium své třetí vysoké školy a získal titul inženýra ekonomie. O to bolestněji mě zasáhla zpráva, že pan Zdeněk Kluiber dne 14.12.2010 po těžké nemoci zemřel. Čest jeho památce!

                                                                                                                                           

 

                                                RNDr. Josef Křeček, vedoucí týmu GSOŠPg Nová Paka pro TMF 2011

Comments