ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Volby do školské rady

přidáno: 13. 6. 2018 4:47, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 13. 6. 2018 4:53 ]

V souladu s volebním řádem proběhnou ve čtvrtek 21. 6. 2018 volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Nová Paka, Kumburská 740, za zákonné zástupce a zletilé žáky na volební období od 1.10. 2018 do 30. 9. 2021.

Volby se uskuteční od 7,30 do 16,00 hodin na sekretariátu školy odevzdáním volebního lístku. Ten bude k dispozici na sekretariátu školy  v den konání voleb. Do školské rady budou zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.


S kandidaturou souhlasili tito zákonní zástupci žáků naší školy:

Mgr. Karla Fišarová  - zákonný zástupce (II.)

Roman Vik  - zákonný zástupce (IV.)

Roman Kubánek - zákonný zástupce (I.)

Michala Militká  - zákonný zástupce (1.A)

Petra Kosinová - zákonný zástupce (I.)

Patrik Ponikelský - zákonný zástupce (1.G)

Další kandidáty mohou zákonní zástupci a zletilí žáci navrhovat  do 15. 6. 2018 do 15,00 hodin na sekretariátu školy. Kandidáti musí s nominací souhlasit. Kandidátovi musí být v den voleb18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem žáka.

Tímto zdvořile žádám zletilé žáky a zákonné zástupce žáků o účast na těchto volbách.


Mgr. Pavel Matějovský

ředitel školy

Comments