ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Vyjádření k anonymnímu textu o konání plesů na Gymnáziu a SOŠPg

přidáno: 11. 2. 2019 5:37, autor: Pavel Matějovský   [ Aktualizováno 11. 2. 2019 5:39 uživatelem Gymnázium a SOŠPg Nová Paka ]
Dne  9.2. 2019 se na diskusním fóru munovapaka.cz objevilo anonymní tvrzení týkající se organizace a financování plesů Gymnázia a SOŠPg Nová Paka. Na nepodepsané texty slušní lidé zpravidla nereagují, avšak my jsme nyní nuceni učinit výjimku, neboť tvrzení uvedená v tomto textu jsou velmi urážlivá, zavádějící a především nepravdivá.

Pravidla pro organizaci a financování maturitních plesů jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a letité tradice, nevznikla náhlým nařízením shora. Jejich podobu veřejně projednali a schválili zástupci rodičů spolků Gymnázia a SOŠPg i pedagogická rada školy. Pravidla jsou transparentně zveřejněna na webových stránkách školy – viz http://www.gymnp.cz/skola/zdruzeni-rodicua-gymnazia - příloha „Maturitní ples - pdf.  S těmito pravidly jsou před každoročním konáním plesů vždy seznámeni všichni žáci (i jejich rodiče)  v předmaturitních i maturitních ročnících. Studenti i jejich rodiče mají zcela demokraticky a otevřeně možnost se k nim kdykoli vyjádřit a navrhnout ev. změny (což se již v minulosti i několikrát stalo).

V žádném případě není pravdou, že plesy organizují pouze sami maturanti. Na jejich přípravách  se vedle žáků výrazně podílejí spolky rodičů obou škol,  naprosto zásadní roli zde sehrávají třídní učitelé maturitních tříd, třídní učitelé a třídy druhých ročníků, vedení a sekretariát školy. Financování plesů nejde přes účet školy, samotné vyúčtování je realizováno spolky rodičů obou škol. Příjmy z plesů tedy nezůstávají ani vedení školy, ani škole. Zvolení zástupci rodičů rozhodují, jak s příjmy naloží (vždy ve prospěch žáků naší školy), na svých jednáních odsouhlasí plán čerpání rozpočtu a na konci školního roku vystaví bilanci čerpání rozpočtu. Tyto dokumenty jsou transparentně zveřejněny na webových stránkách školy,  rodiče jsou s nimi pravidelně seznamováni  na třídních schůzkách.

Neexistují dvě různá vyúčtování, nýbrž pouze oficiální vyúčtování, a to je snadno doložitelné a dohledatelné. Není pravdou, že veškeré příjmové prostředky z plesů na jiných školách zůstávají žákům, opět lze snadno zjistit konkrétně na těchto srovnatelných školách (např Gymnázium Jičín, Hořice, Semily, HK…)

Domníváme se, že příspěvek anonyma skrývajícího se demagogicky za nick Vox populi byl sepsán záměrně  (stejně jako již několik předchozích denunciačních textů o naší škole) s jednoznačně podlým cílem pošpinit nás na veřejnosti, poškodit náš mediální obraz. V případě pokračování této zákeřné dehonestace se hodláme i nadále bránit všemi právně dostupnými prostředky. Nemáme však  - na rozdíl od vedení města – důvěru k diskusnímu fóru na munovapaka.cz. Toto prostředí  lze označit za packou stoku či žumpu až do doby, kdy bude transformováno v svobodnou diskusní platformu plnoprávných, za své činy zodpovědných a své plné jméno uvádějících občanů. Kvůli nemožnosti férové, demokratické diskuse na webu munovapaka. cz nyní tudíž reagujeme textem na webu školy a následným příspěvkem do Achátu. Současně podáváme Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele.

                                                                                            Vedení školy, pedagogický sbor a spolky rodičů

Comments