ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

přidáno: 27. 4. 2018 4:16, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 2. 5. 2018 4:34 ]
Výsledky přijímacího řízení naleznete v příloze.

Rozhodnutí o výsledku PZ je možné vyzvednout v pracovní dny vždy od 7.00 hodin do 15.00 hodin, ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018 od 7.00 hodin do 17.00 hodin.


Poučení pro uchazeče

Úmysl vzdělávat se na naší střední škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání. Den oznámení je den, kdy jsou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům se v případě, že si rozhodnutí nevyzvednou osobně, bude zasláno poštou dne 2.5.2018. Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se musí podat do tří dnů ode dne doručení.

Jelikož někteří uchazeči budou přijati na obě vybrané školy, s vysokou pravděpodobností dojde k posunu v pořadí uchazečů. V tomto případě může být původně nepřijatý uchazeč přijat na základě tzv. autoremedury. Podmínkou pro takový postup je podání odvolání. Informace o takovém postupu Vám budou poskytnuty ředitelem školy osobně nebo telefonicky (732 274 962, 493 721 320).
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 5:24
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 4:27
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 4:28
Comments