Want to join our English Club?

přidáno: 15. 12. 2020 2:02, autor: Radka Ponikelská

Are you studying English? Do you need more practice? Why not take a break from the classroom and join our English Club? Why?

  • Practise your English in an informal club with fun activities. 

  • Make new friends. 

  • Communicate in English.

Everyone is welcome, including beginner and advanced learners. You can join the meetings every Wednesday from 14,30 to 16,00 in classroom 10.

If you are interested, please write your name, class and email address to Ms. Radka Ponikelská (email: radka.ponikelska@gymnp.cz). Deadline 17th December. We will write back to you and tell you when and how our first meeting will take place. 

Your Club Leader Ellina Horalíková is looking forward to you!Učíš se anglicky? Potřebuješ více komunikovat? Proč se nepřipojit k našemu anglickému klubu a nezažít trochu zábavy? Co Tě čeká:

  • procvičíš si angličtinu v neformální atmosféře u šálku čaje
  • poznáš nové přátelé se stejnými zájmy

  • budeš komunikovat v angličtině

Vítáni jsou všichni, včetně začátečníků i pokročilých. Ke schůzkám se můžete připojit každou středu od 14,30 do 16,00 v učebně 10.

Máte-li zájem přihlásit se do klubu, napište prosím své jméno, třídu a e-mailovou adresu paní profesorce Radce Ponikelské (e-mail: radka.ponikelska@gymnp.cz). Uzávěrka 17. prosince. Odepíšeme vám, kdy  a jak se bude naše první setkání konat. 

Těší se na vás vaše vedoucí klubu Ellina Horalíková!


Comments