Změna v organizaci výuky od 12.10.2020

přidáno: 8. 10. 2020 23:15, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 9. 10. 2020 1:38 ]

V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 dochází ke změnám v organizaci výuky takto:

Všechny třídy střední školy, kde jsou žáci, kteří již mají splněnou povinnou školní docházku (celý čtyřletý obor gymnázia, vyšší stupeň osmiletého oboru gymnázia a všechny ročníky SOŠPg ) přecházejí v období od 12. do 25. října 2020 kompletně na distanční výuku.

Třídy nižšího stupně osmiletého oboru (prima, sekunda, tercie a kvarta) pokračují v prezenčním vzdělávání ve stejném režimu jako dosud.

Přihlášené obědy žákům na distanční výuce budou automaticky odhlášeny. Školní jídelna však umožní odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Z organizačně - technických důvodů však tito žáci nebudou mít oběd v pondělí 12.10.2020 a obědy na další dny si musí znovu objednat. Pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat v čase od 11,15 do 11,30 hod. do jídlonosičů nebo oběd zkonzumovat v jídelně v čase od 11,30 do 14,00 hod.

Pedagogická praxe žáků SOŠPg pokračuje beze změn.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole. MŠMT vydá organizační opatření, kterým dojde ke změně organizace školního roku atyto dny budou označeny jako dny, kdy nebude povinné distanční vzdělávání. Následuje státní svátek (28. 10. 2020) a další dva dny plánovaných podzimních prázdnin.

Pavel Matějovský, ředitel

Comments