Zprávy z ředitelny                                        


Přijímací řízení na školní rok 2021/22 pro obory osmileté gymnázium a předškolní a mimoškolní pedagogika je již uzavřeno!

přidáno: 3. 6. 2021 1:33, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ Aktualizováno 3. 6. 2021 4:45 uživatelem Pavel Matějovský ]


Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na čtyřleté gymnázium

přidáno: 31. 5. 2021 2:06, autor: Pavel Matějovský   [ Aktualizováno 1. 6. 2021 4:21 uživatelem Marián Klapka ]

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělání:
  • Čtyřleté gymnázium - kód oboru 79 - 41 - K / 41 (pro uchazeče z 9. tříd) – 6 volných míst


Termín podání přihlášky do 2. kola: pondělí 7. června 2021 (včetně)

Termín konání přijímací zkoušky včetně vyhlášení výsledků: pondělí 14. června 2021
 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení najdete v odkazu "UCHAZEČI" https://1url.cz/KKoD0

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášku ke studiu doručte nejlépe osobně na sekretariát školy (každý všední den od 7:30 do 15:00 hodin). Možné je také poslat doporučeně poštou na adresu školy.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         Pavel Matějovský, ředitel


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - osmileté gymnázium

přidáno: 19. 5. 2021 4:26, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 3. 6. 2021 1:37 ]

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 uzavřeno.


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

přidáno: 19. 5. 2021 0:23, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 3. 6. 2021 1:37 ]

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 uzavřeno.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - obor čtyřleté gymnázium

přidáno: 19. 5. 2021 0:03, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 3. 6. 2021 1:40 ]

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Od 24.5.2021 všichni žáci gymnázia prezenčně.

přidáno: 18. 5. 2021 0:54, autor: Pavel Matějovský

S odkazem na aktuální opatření MZ k provozu škol nastoupí všichni žáci gymnnázia (vyjma maturantů) od pondělí 24.5.2021 k prezenční výuce bez rotace.
Antigenní testování proběhne 1x týdně, a to hned v pondělí:

1. vyučovací hodinu třídy prima, sekunda, tercie a kvarta
2. vyučovací hodinu třídy kvinta, sexta, septima, 1.G, 2.G a 3.G. (Tyto třídy přijdou do školy v 8,45 hod.).


Aktuální hygienická opatření jsou nadále v platnosti (nutnost respirátorů u žáků 1. - 3.G a V - VII, rouška nestačí).

Všem žákům, kteří se běžně stravují v jídelně, budou automaticky přihlášeny obědy.

                                                                                                                                    Pavel Matějovský, ředitel
Od 17.5. 2021 žáci primy až kvarty prezenčně!

přidáno: 11. 5. 2021 23:13, autor: Pavel Matějovský

S odkazem na aktuální opatření MZ k provozu škol nastoupí všichni žáci primy, sekundy, tercie a kvarty od pondělí 17.5.2021 k prezenční výuce bez rotace. Antigenní testování proběhne pouze 1x týdně, a to hned v pondělí 1. vyučovací hodinu. Aktuální hygienická opatření jsou nadále v platnosti.

                                                                                                                                                                               Pavel Matějovský, ředitel

Upozornění pro uchazeče o studium na SOŠPg !!!

přidáno: 3. 5. 2021 23:38, autor: Pavel Matějovský

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na SOŠPg, že vzhledem k vysokému počtu uchazečů a povinnosti konak zkoušku v jeden den, bude přijímací zkouška časově rozvržena následovně:

10. a 11.5. od 8 do 18 hod.

12. a 13.5. od 8 do 15 hod.

Dále připomínám, že vtup do budovy školy v době přijímacích zkoušek bude umožněn pouze uchazečům.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                                                    Pavel Matějovský, ředitel
Od 3. 5. 2021 bude probíhat rotační prezenční výuka na malém gymnáziu.

přidáno: 28. 4. 2021 2:04, autor: Pavel Matějovský

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 3.5.2021 povoluje v Královehradeckém kraji rotační způsob prezenční výuky žáků nižšího stupně osmiletých gymnázií.

V týdnu od 3.5. do 7.5. se prezenční výuky účastní žáci tercie a kvarty.

V týdnu od 10.5. do 14.5. se prezenční výuky účastní žáci primy a sekundy.

V dalších týdnech by pokračoval rotační princip, pokud nedojde k dalším změnám pravidel.

Podmínka osobní účasti žáků na vzdělávání je povinnost podrobit se dvakrát týdně testování (prozatím antigenními testy).

Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochrannou zdravotnickou roušku nebo respirátor.

                                                                                                                                                                    Pavel Matějovský, ředitel

                                                                                                                                                            

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru v průběhu přijímacích zkoušek

přidáno: 27. 4. 2021 1:05, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 27. 4. 2021 1:08 ]

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), pouze pokud
nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole, ve které je žákem, v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.


Doklad může uchazeč nahradit:

- dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,


- dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech


- vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

 


Pokud uchazeč nepředloží doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní !!!
 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni uchazeči nosí ve společných prostorách respirátory (čtyřleté gymnázium a SOŠPg) nebo chirurgické roušky (osmileté gymnázium).

Přestávku mezi jednotlivými testy se doporučuje trávit venku. V případě nepříznivého počasí tráví uchazeči přestávku ve vyhrazeném prostoru.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.

Během zkoušky používá uchazeč vlastní psací potřeby.

 

                                                                                                                                      Pavel Matějovský, ředitel

 

1-10 of 34