Od 4. ledna 2021 bude distanční výuka pro všechny!

Z důvodu nařízení vlády ČR od 4. ledna 2021 až do odvolání pokračuje výuka distančním způsobem ve všech třídách školy.


 Od tohoto data pokračuje i provoz školní jídelny. Obědy budou žákům vydávány pouze do jídlonosičů, a to vždy v době od 11,15 do 11,45 hod. a od 12,30 do 14,00 hod.

Obědy je nutno přihlásit na portálu školní jídelny.

                                                                                                        Pavel Matějovský, ředitel

                                        


Přání ke Dni učitelů

přidáno: 28. 3. 2021 4:47, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 28. 3. 2021 4:59 ]

Přeji všem našim pedagogům ke Dni učitelů hodně pohody, zdraví, lásky, osobní spokojenosti a hlavně pevné nervy.
Zároveň si dovoluji poděkovat  za velmi náročnou práci v této nelehké době. Velice si vážím Vašeho pracovního nasazení, práce s žáky a svědomité přípravy na distanční výuku.
Mám radost, že mnozí z Vás se po vzoru velké tvůrčí osobnosti Komenského stále učíte něčemu novému, a to nové předáváte svým žákům.

                                                                                            
                                                                                                                                                                Pavel Matějovský                                            

Změny v organizaci maturit

přidáno: 16. 3. 2021 3:24, autor: Pavel Matějovský

V souvislosti s epidemiologickou situací rozhodlo MŠMT o dalších změnách v organizaci maturitních zkoušek roku 2021. 

Dle aktuálních informací se didaktické testy MZ uskuteční ve dnech 24. - 26. května 2021,  profilová část MZ je plánována na období od 1. června do 23. července 2021. 

Dochází k možnosti redukce rozsahu MZ. Ústní zkoušky profilové části navazující na společnou část (český jazyk, cizí jazyk)  jsou nově pro maturanty nepovinné. Povinnými zkouškami zůstávají přihlášené didaktické testy a dále dvě ústní zkoušky, které si maturanti zvolili ve školní části (také cizí jazyk, který není navázán na DT ve společné části). U pedagogického oboru zůstává praktická odborná část MZ.

S podrobnějšími pravidly organizace MZ a konkrétními termíny budeme maturanty průběžně seznamovat.

                                                                                                                                                                                Pavel Matějovský, ředitel

Nové termíny přijímacích zkoušek

přidáno: 16. 3. 2021 2:51, autor: Pavel Matějovský

S ohledem na epidemiologickou situaci rozhodlo MŠMT o posunutí termínů jednotné a školní přijímací zkoušky.

Dle aktuálních informací se jednotná přijímací zkouška (CERMAT) pro osmileté gymnázium uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021, školní přijímací zkouška pro čtyřleté gymnázium ve dnech 7. a 14. května 2021, školní přijímací zkouška pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika ve dnech 10., 11., 12. a 13. května 2021.

Pozvánky k přijímacím zkouškám zatím rozesílat nebudeme. Učiníme tak v okamžiku, až bude jasné, že již nenastanou žádné další změny.

                                                                                                                                                                                                                                   Pavel Matějovský, ředitel

Informace k přijímacímu řízení

přidáno: 14. 3. 2021 23:28, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 14. 3. 2021 23:42 ]

Pro přijímací řízení pro školní rok 2021/22  jsme zaevidovali celkem 50 přihlášek pro osmiletý obor gymnázia (79-41-K/81), 55 přihlášek pro čtyřletý obor gymnázia (79-41-K/41),  a 97 přihlášek pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).

Všechny přihlášky byly zaregistrovány a ve věci přijímacího řízení bylo zahájeno správní řízení.

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) vystavenou CERMATEM uchazečům o osmiletý obor gymnázia zašleme písemně cca 2 týdny před konáním zkoušek. Pozvánka bude také obsahovat  identifikační číslo vygenerované školou, pod kterým budou následně zveřejněny výsledky PZ daného uchazeče.

Uchazeči o čtyřletý obor gymnázia a o obor předškolní a mimoškolní pedagogika obdrží pozvánku na školní kolo přijímacích zkoušek také cca dva týdny předem. Pozvánku generuje škola. I v tomto případě bude součástí pozvánky identifikační číslo uchazeče.

MŠMT avizovalo, že v nejbližších dnech provede upřesnění týkající se organizace přijímacích zkoušek (není vyloučena ani změna termínů). V tomto ohledu tedy zatím vyčkáme a aktuální informace přineseme po upřesnění ze strany MŠMT.

                                                                                                                                                                                      Pavel Matějovský, ředitel

Školní kuchyň s jídelnou pokračuje až do odvolání ve stávajícím režimu.

přidáno: 3. 3. 2021 2:18, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 3. 3. 2021 2:21 ]


Přípravné kurzy definitivně nebudou.

přidáno: 13. 2. 2021 1:00, autor: Pavel Matějovský

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na naší škole nemůžeme s ohledem na neutěšenou epidemickou situaci realizovat.

Jako alternativu k přípravě na přijímací zkoušky můžete využít testy společnosti Cermat na tomto odkazu:  procvicprijimacky.cermat.cz/

Podrobné informace k přijímacím zkouškám naleznete v odkazu UCHAZEČI. Jakékoliv další dotazy vám rádi zodpovíme na tel. 734 490 939 nebo písemně na adrese skola@gymnp.cz.


                                                                                                                                                                Pavel Matějovský, ředitel

Video k virtuálnímu dnu otevřených dveří.

přidáno: 31. 1. 2021 9:39, autor: Pavel Matějovský   [ Aktualizováno 1. 2. 2021 12:13 uživatelem Michal Malý ]

Jsme tu pro vás a máme co nabídnout.

Video, které připravili sami studenti, můžete zhlédnout na přiloženém odkazu. Snad vám pomůže při rozhodování ve volbě vaší další cesty ke vzdělání.

                                                                                                                                                                Pavel Matějovský, ředitel

 

Virtuální den dveříPokračujeme v distanční výuce ve všech třídách.

přidáno: 31. 1. 2021 9:29, autor: Pavel Matějovský

Na základě rozhodnutí vlády pokračujeme v distanční výuce ve všech třídách.

                                                                                        Pavel Matějovský, ředitel

Distanční výuka do konce ledna.

přidáno: 20. 1. 2021 1:58, autor: Pavel Matějovský

S ohledem na epidemickou situaci a vládní nařízení bude distanční výuka ve všech třídách naší školy pokračovat minimálně do konce měsíce ledna.

                                                                                                                                                                            Pavel Matějovský, ředitel

Kritéria přijímacího řízení

přidáno: 13. 1. 2021 3:33, autor: Pavel Matějovský

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 pro obory osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium a předškolní a mimoškolní pedagika jsou aktuálně zveřejněna v odkazu "uchazeči".

1-10 of 23