Informace k přijímacímu řízení

přidáno: 14. 3. 2021 23:28, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 14. 3. 2021 23:42 ]

Pro přijímací řízení pro školní rok 2021/22  jsme zaevidovali celkem 50 přihlášek pro osmiletý obor gymnázia (79-41-K/81), 55 přihlášek pro čtyřletý obor gymnázia (79-41-K/41),  a 97 přihlášek pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).

Všechny přihlášky byly zaregistrovány a ve věci přijímacího řízení bylo zahájeno správní řízení.

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) vystavenou CERMATEM uchazečům o osmiletý obor gymnázia zašleme písemně cca 2 týdny před konáním zkoušek. Pozvánka bude také obsahovat  identifikační číslo vygenerované školou, pod kterým budou následně zveřejněny výsledky PZ daného uchazeče.

Uchazeči o čtyřletý obor gymnázia a o obor předškolní a mimoškolní pedagogika obdrží pozvánku na školní kolo přijímacích zkoušek také cca dva týdny předem. Pozvánku generuje škola. I v tomto případě bude součástí pozvánky identifikační číslo uchazeče.

MŠMT avizovalo, že v nejbližších dnech provede upřesnění týkající se organizace přijímacích zkoušek (není vyloučena ani změna termínů). V tomto ohledu tedy zatím vyčkáme a aktuální informace přineseme po upřesnění ze strany MŠMT.

                                                                                                                                                                                      Pavel Matějovský, ředitel

Comments