Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na čtyřleté gymnázium

přidáno: 31. 5. 2021 2:06, autor: Pavel Matějovský   [ Aktualizováno 1. 6. 2021 4:21 uživatelem Marián Klapka ]
V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělání:
  • Čtyřleté gymnázium - kód oboru 79 - 41 - K / 41 (pro uchazeče z 9. tříd) – 6 volných míst


Termín podání přihlášky do 2. kola: pondělí 7. června 2021 (včetně)

Termín konání přijímací zkoušky včetně vyhlášení výsledků: pondělí 14. června 2021
 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení najdete v odkazu "UCHAZEČI" https://1url.cz/KKoD0

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášku ke studiu doručte nejlépe osobně na sekretariát školy (každý všední den od 7:30 do 15:00 hodin). Možné je také poslat doporučeně poštou na adresu školy.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         Pavel Matějovský, ředitel