Změna v provozu školní jídelny od 25. 11. 2020

přidáno: 23. 11. 2020 11:45, autor: Marián Klapka

Z důvodu postupného návratu žáků k prezenční výuce dojde k úpravě provozu školní jídelny.

Od středy 25. 11. 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci maturitního ročníku. Jsme povinni  dodržet pravidlo, podle něhož nesmí docházet
k prolínání žáků prezenčního a distančního vzdělávání.
Současně platí, že za těchto okolností mohou žáci na distančním vzdělávání odebrat oběd pouze
do jídlonosičů a nemohou jíst ve školní jídelně. Výdej pro žáky v prezenčním vzdělávání bude probíhat v čase 11,30 hod. do 14,15 hod. dle školního rozvrhu.   

Výdej pro žáky vzdělávající se distančně bude možný v čase od 11,15 hod. do 11,30 hod. a od 14,15 hod. do 14,30 hod. pouze do přinesených jídlonosičů!!!

Toto opatření platí do odvolání.

                                                                                                                                                                     Pavel Matějovský, ředitel

Comments