Čtěme a půjčujme si

   V rámci Výzvy OP VK 56 - Zvyšování kvality ve vzdělávání jsou třídy I. G a IV. v tomto školním roce zapojeny do projektu Čtenářská gramotnost. Co to pro ně bude znamenat?

   V současné době objednáváme a nakupujeme pro obě třídy knižní tituly v hodnotě přes 56 tisíc korun, jež cílí zejména na věkovou kategorii 14 - 16 let a jež poslouží primárně jako podklad pro čtenářské dílny (debatování o knížkách, pracovní listy …), kterých každá třída absolvuje ve školním roce 2015 - 2016 celkem deset, z toho šest ještě v letošním kalendářním roce.

   Kompletní seznam všech titulů zveřejníme na stránkách školy a v obou třídách. Jelikož nechceme, aby se čtenáři setkávali s knihami pouze ve škole, budou si je samozřejmě půjčovat na omezenou dobu (cca 2 - 3 týdny) domů. Bližší podmínky půjčování obě třídy znají.

   I když v rámci čtenářských dílen bude mít I. G a kvarta v půjčování přednost, počítáme s tím, že maximálně od nového školního roku budou mít k cca 200 titulům přístup i ostatní žáci a učitelé. Co zde mohou nalézt? Tituly detektivní, dobrodružné, historické příběhy, populárně naučné, romány pro dívky, k zamyšlení… Mezi romány, povídkami, fejetony či komiksy atd. si určitě vyberou všichni.

   L. Kodym, V. Drábková

   V rukou toho, kdo krade knihy nebo nevrací vypůjčené, by se měla knížka proměnit v dravého hada. Měla by ho ranit mrtvice a ochromit všechny jeho údy. S hlasitým křikem by měl žebronit o milost, a jeho utrpení nechť se nezmírní, dokud nepřejde v rozklad. V jeho vnitřnostech nechť hlodají knihomoli jako červ smrti, který nikdy neumírá. A až nastoupí poslední trest, nechť ho pekelný oheň navždy pohltí.

 (nápis z knihovny kláštera San Pedro v Barceloně)

Comments