Údaje:
 • název: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
 • adresa: Kumburská 740, 509 01  Nová Paka
 • IČO: 60 117 001    

Vedení školy:
 • ředitel školy: Mgr. Pavel Matějovský, reditel@gymnp.cz, +420 493 721 322
 • zástupce školy: Mgr. Marie Trávníková, zastupce@gymnp.cz, +420 493 721 320 
 • účtárna školy: uctarna@gymnp.cz, +420 493 721 320, +420 603 276 130
Kontakt:
 • email: skola@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 320 
 • gsm: +420 734 490 939
 • ID datové schránky: p4uffdz

Domov mládeže:
 • adresa: Kumburská 1028, Nová Paka 509 01
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321 
  (během letních prázdninách používejte pouze mobilní telefon)
 • gsm: +420 603 275 879

Jídelna:

 • vedoucí jídelny: Jana Vlačihová
 • email: jidelna@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
 • gsm: +420 734 490 926
Osoba pověřence GDPR:
 • Mgr. Pavla Marková, MBA
 • email: pmarkova@toppriority.cz
Dozorový úřad:
 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. sochora 27, 170 00 Praha 7