Historie SOŠPg

Výuka na Střední pedagogické škole v Nové Pace byla zahájena 1.9.1974. Škola připravovala na budoucí povolání učitelky mateřských škol pro severní část východočeského regionu. Od školního roku 1992/93 škola změnila částečně své zaměření a připravuje nyní studenty ve studijním oboru pedagog předškolní a mimoškolní výchovy. Ve svých začátcích otvírala škola tři třídy denního studia, organizovala i pomaturitní a dálkové studium. Od školního roku 1984/85 je otvírána pouze jedna třída denního studia. V letech 1992 - 1996 byla součástí školy speciální třída pro studenty s vadami sluchu v Hradci Králové pro obor vychovatelství.

3.9.1984 byla při škole otevřena ubytovací část budovy domova mládeže o kapacitě 180 lůžek, o rok později pak školní kuchyně s jídelnou s kapacitou 400 strávníků. V současné době domov mládeže nabízí ubytování žákům všech tří středních škol v Nové Pace.

Od 1.1.2006 v souladu s novým Školským zákonem byl název školy změněn na Střední odborná škola pedagogická.