Průkaz ISIC

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 vydává své školní čipové průkazy ISIC.

Doporučujeme pořídit si kartu přímo na škole, ISIC vystavený školou je cenově výhodnější a je prodlužovatelný.

Průkaz ISIC, revalidační známku či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat na sekretariátě školy.

Během školního roku se průkazy objednávají jednou měsíčně, uzávěrka je vždy k 15. dni v daném měsíci,
nebo při objednávce nad 5ks průkazů.
http://www.isic.cz/K vystavení nového průkazu potřebujete 1) žádost o vystavení průkazu

                                                                      2) fotografii, nejlépe v elektronické podobě

Žádost o vystavení průkazu stáhněte níže, či si ji vyžádejte na sekretariátě školy. Vyplněnou žádost společně s fotografií odevzdejte na sekretariátě školy. Fotografii v elektronické podobě zasílejte na email, skola@gymnp.cz. V tomto případě je možné přiložit i podesanou
a oskenovanou žádost.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat naši škoní jídelnu, mohou kartu využít jako vstup do školy.
Karta není napojena na elektronický objednávkový systém školní jídelny.

Více o kartách ISIC na: http://www.isic.cz/

Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
1. 8. 2019 1:55
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
1. 8. 2019 2:14
Comments