Průkaz ISIC


DŮLEŽITÉ !!!

PLATNOST PRŮKAZŮ SE AUTOMATICKY PRODLUŽUJE DO 31. 1. 2021

Vzhledem k aktuální nejasné situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme se rozhodli automaticky prodloužit platnost všech průkazů ISIC, ITIC a ALIVE do 31. 1. 2021, a to všem držitelům průkazů s platností do prosince 2020.  

POZOR! Takto prodloužený průkaz nebude možné uplatnit v dopravě, a to jak městské i meziměstské.

Všechny prodloužené průkazy budou platné pouze do 31. 1. 2021,
pro používání průkazu po zbytek roku 2021 proto bude potřeba standardní revalidační známka.
Průkazy ISIC pro nové zájemce je možné objednávat průběžně na uvedených kontaktech.

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 vydává své školní čipové průkazy ISIC.

Doporučujeme pořídit si kartu přímo na škole, ISIC vystavený školou je cenově výhodnější a je prodlužovatelný.

Průkaz ISIC, revalidační známku či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat na sekretariátě školy.

Během školního roku se průkazy objednávají jednou měsíčně, uzávěrka je vždy k 15. dni v daném měsíci,
nebo při objednávce nad 5ks průkazů.
http://www.isic.cz/K vystavení nového průkazu potřebujete 1) žádost o vystavení průkazu

                                                                      2) fotografii, nejlépe v elektronické podobě

Žádost o vystavení průkazu si stáhněte níže, či si ji vyžádejte na sekretariátě školy. Vyplněnou žádost společně s fotografií odevzdejte rovněž na sekretariátě školy, nebo vyplněnou oskenovanou žádost včetně fotografie zašlete na email linda.podzimkova@gymnp.cz. Platbu za vystavení průkazu můžete uhradit předem na účet školy 423 040 207/0100, jako variabilní symbol uveďte 111 a do poznámky napište jméno žadatele o průkaz. V hotovosti je možné průkaz uhradit na sekretariátě školy společně s převzetím žádosti o vystavení průkazu, více viz příloha.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat naši škoní jídelnu, mohou kartu využít jako vstup do školy.
Karta není napojena na elektronický objednávkový systém školní jídelny.

Více o kartách ISIC na: http://www.isic.cz/

Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
19. 6. 2020 3:42
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
18. 6. 2020 6:56
Comments