Průkaz ISIC

Průkazy ISIC pro nové zájemce je možné objednávat průběžně na uvedených kontaktech.

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 vydává své školní čipové průkazy ISIC.

Doporučujeme pořídit si kartu přímo na škole, ISIC vystavený školou je cenově výhodnější a je prodlužovatelný.

Průkaz ISIC, revalidační známku či případný duplikát při ztrátě nebo zničení si můžete objednat na sekretariátě školy.

Během školního roku se průkazy objednávají jednou měsíčně, uzávěrka je vždy k 15. dni v daném měsíci,
nebo při objednávce nad 5ks průkazů.
http://www.isic.cz/K vystavení nového průkazu potřebujete 1) žádost o vystavení průkazu

                                                                      2) fotografii, nejlépe v elektronické podobě

Žádost o vystavení průkazu si stáhněte níže, či si ji vyžádejte na sekretariátě školy. Vyplněnou žádost společně s fotografií odevzdejte rovněž na sekretariátě školy, nebo vyplněnou oskenovanou žádost včetně fotografie zašlete na email linda.podzimkova@gymnp.cz. Platbu za vystavení průkazu můžete uhradit předem na účet školy 423 040 207/0100, jako variabilní symbol uveďte 111 a do poznámky napište jméno žadatele o průkaz. V hotovosti je možné průkaz uhradit na sekretariátě školy společně s převzetím žádosti o vystavení průkazu, více viz příloha.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat naši škoní jídelnu, mohou kartu využít jako vstup do školy.
Karta není napojena na elektronický objednávkový systém školní jídelny.

Více o kartách ISIC na: http://www.isic.cz/

Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
19. 6. 2020 3:42
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
18. 6. 2020 6:56
Comments