Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Pro školní rok 2018/2019 se otevírá obor 79-41-K/41.
Počet přijímaných žáků 30.

Zájemce o studium srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná v sobotu 27. 1. 2017 od 8,00 do 12,00 hodin.

Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do 1. března 2018.