Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Pro školní rok 2018/2019 se otevírá obor 75-31-M/01, předškolní  a mimoškolní pedagogika.
Počet přijímaných žáků 30.

Na tento obor se neskládají  talentové zkoušky, ale tzv ověření talentu, které obsahuje zkoušku
z hudební, tělesné a výtvarné výchovy.

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 27. 1. 2017 od 8.00 do 12.00hodin.

Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do 1. března 2018.

Stejně jako v předchozích letech organizujeme pro uchazeče přípravný kurz na přijímací zkoušky pro ověření talentu.
Absolvování tohoto kurzu není podmínkou ani zárukou pro přijetí. Podrobnější informace získáte na dni otevřených dveří.