UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnáziumSrdečně zveme na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota     26. 1. 2019 od 8,00 do 12,00 hodin


Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
22. 10. 2018 3:40
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 11. 2018 3:43