UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnázium


Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKLOLNÍ ROK 2018/2018

viz přílohaPoučení pro uchazeče

Úmysl vzdělávat se na naší střední škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání. Den oznámení je den, kdy jsou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům se v případě, že si rozhodnutí nevyzvednou osobně, bude zasláno poštou dne 2.5.2018. Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se musí podat do tří ode dne doručení.

Jelikož někteří uchazeči budou přijati na obě vybrané školy, s vysokou pravděpodobností dojde k posunu v pořadí uchazečů. V tomto případě může být původně nepřijatý uchazeč přijat na základě tzv. autoremedury. Podmínkou pro takový postup je podání odvolání. Informace o takovém postupu Vám budou poskytnuty ředitelem školy osobně nebo telefonicky (732 274 962, 493 721 320).


Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
31. 1. 2018 9:51
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:09
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 7:12