UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnázium

Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Den otevřených dveří se koná v sobotu 27.1.2017 od 8,00 hodin do 12,00 hodin.


ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:09