UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnáziumŘeditel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro tento obor.

Podrobnosti v níže uvedené příloze.


Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

 
Pro školní rok 2017/2018 se otevírá obor 79-41-K/41.
Počet přijímaných žáků 30.


ĉ
Marián Klapka,
15. 5. 2017 3:59
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
30. 1. 2017 1:05
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
13. 1. 2017 1:51
Ċ
Marián Klapka,
2. 5. 2017 0:43