UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnáziumSrdečně zveme na:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý       4. 12. 2018 od 8,00 do 16,00 hodin

středa      26. 1. 2018 od 8,00 do 12,00 hodin


Charakteristika studia (čtyřleté gymnázium)

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V rámci čtyřletého gymnázia se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
22. 10. 2018 3:40
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 11. 2018 3:43