UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium


Charakteristika studia

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společensko vědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V nižších ročnících osmiletého gymnázia se s platností od šk. roku 2007/8 vyučuje dle ŠVP PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (prima - kvarta). 

Ve vyšších ročnících (kvinta - oktáva) se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Den otevřených dveří se koná v sobotu 27. 1. 2018 od 8,00 hodin do 12,00 hodin.


ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:09
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:33
Comments