UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium


INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY TŘÍDY PRIMY 2019 A JEJICH RODIČE


Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhla schlůzka rodičů budoucích primánů s učiteli.

Rodiče, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, najdou informace v ektronické podobě v níže přiložených souborech.Osmileté gymnázium - kód oboru 79 - 41 - K / 81

Stručná charakteristika studia 

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Další informace

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení - domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
20. 6. 2019 23:54
Comments