UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium


Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 - přihlášky se odevzdávají nejopozději do 1. 3. 2018 včetně

 - přijímací zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

                            testy Cermat (zkouška z ČJ a M)          13.4. nebo 17.4. 2018

 - podrobnější informace viz přílohy níže (Kritéria přijímacího řízení, Průvodce přijímacím řízením)


Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky můžete vyzkoušet zde:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-1404035415.html


Charakteristika studia

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společensko vědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V nižších ročnících osmiletého gymnázia se s platností od šk. roku 2007/8 vyučuje dle ŠVP PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (prima - kvarta). 

Ve vyšších ročnících (kvinta - oktáva) se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
31. 1. 2018 9:50
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:09
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:33
Comments