UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
viz příloha

Poučení pro uchazeče

Úmysl vzdělávat se na naší střední škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání. Den oznámení je den, kdy jsou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům se v případě, že si rozhodnutí nevyzvednou osobně, bude zasláno poštou dne 2.5.2018. Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se musí podat do tří ode dne doručení.

Jelikož někteří uchazeči budou přijati na obě vybrané školy, s vysokou pravděpodobností dojde k posunu v pořadí uchazečů. V tomto případě může být původně nepřijatý uchazeč přijat na základě tzv. autoremedury. Podmínkou pro takový postup je podání odvolání. Informace o takovém postupu Vám budou poskytnuty ředitelem školy osobně nebo telefonicky (732 274 962, 493 721 320).

Charakteristika studia

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společensko vědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V nižších ročnících osmiletého gymnázia se s platností od šk. roku 2007/8 vyučuje dle ŠVP PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (prima - kvarta). 

Ve vyšších ročnících (kvinta - oktáva) se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
31. 1. 2018 9:50
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:09
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
18. 5. 2018 3:55
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 7:11
Comments