UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 2. 5. 2017 v 10.00 hodin.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, zákonní zástupci si jej mohou vyzvednout osobně.
Zápisový lístek je možno odevzdávat již od 2.5.2017 v pracovní době na ředitelství školy (2. a 3.5.2017 od 7,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny od 7,00 do 14,30 hodin).
Poslední možný termín odevzdání zápisového lístku je 16.5.2017.

Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 3.5.2017 osobně nevyzvednou, bude následující den zasláno poštou.

Charakteristika studia

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společensko vědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

V nižších ročnících osmiletého gymnázia se s platností od šk. roku 2007/8 vyučuje dle ŠVP PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (prima - kvarta). 

Ve vyšších ročnících (kvinta - oktáva) se s platností od šk. roku 2009/10 vyučuje dle ŠVP PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Pro školní rok 2017/2018 se otevírá obor 79-41-K/81.
Počet přijímaných žáků 30.
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
30. 1. 2017 1:05
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
13. 1. 2017 1:48
Ċ
Marián Klapka,
2. 5. 2017 0:42
Comments