UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKLOLNÍ ROK 2018/2018

viz příloha


Poučení pro uchazeče

Úmysl vzdělávat se na naší střední škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání. Den oznámení je den, kdy jsou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v budově školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům se v případě, že si rozhodnutí nevyzvednou osobně, bude zasláno poštou dne 2.5.2018. Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se musí podat do tří ode dne doručení.

Jelikož někteří uchazeči budou přijati na obě vybrané školy, s vysokou pravděpodobností dojde k posunu v pořadí uchazečů. V tomto případě může být původně nepřijatý uchazeč přijat na základě tzv. autoremedury. Podmínkou pro takový postup je podání odvolání. Informace o takovém postupu Vám budou poskytnuty ředitelem školy osobně nebo telefonicky (732 274 962, 493 721 320).


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Přípravné kurzy pro uchazeče na SOŠPg začínají 16.2.2018 od 13:30 do 18:00hodin. Další kurz se koná 16.3.2018,  začátek ve stejný čas.

Zahájení kurzů bude probíhat v aule školy ve 13,25 hodin.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
31. 1. 2018 9:52
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:05
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
27. 4. 2018 7:07
Comments