UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Den otevřených dveří se koná v sobotu 27. 1. 2018 od 8,00 hodin do 12,00 hodin.


ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:02
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:05
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:29
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:34
Comments