UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola


Srdečně zveme na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota     26. 1. 2019 od 8,00 do 12,00 hodin


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


PŘÍPRANÉ KURZY pro uchazeče na SOŠPg začínají 15. 2. 2019 od 13:30 do 18:00hodin.

Další kurz se koná 8.3.2019, začátek ve stejný čas. Zahájení kurzů bude probíhat v aule školy ve 13,25 hodin.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
22. 10. 2018 3:41
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 10. 2018 6:02
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 11. 2018 3:44
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
29. 11. 2018 22:27
Comments