UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola


Srdečně zveme na:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý       4. 12. 2018 od 8,00 do 16,00 hodin

středa      26. 1. 2018 od 8,00 do 12,00 hodin


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


PŘÍPRANÉ KURZY pro uchazeče na SOŠPg začínají 15. 2. 2019 od 13:30 do 18:00hodin.

Další kurz se koná 8.3.2019, začátek ve stejný čas. Zahájení kurzů bude probíhat v aule školy ve 13,25 hodin.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
22. 10. 2018 3:41
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 10. 2018 6:02
Comments