UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 - přihlášky se odevzdávají nejopozději do 1. 3. 2018 včetně

 - přijímací zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

                            testy Cermat (zkouška z ČJ a M)          12.4. nebo 16.4. 2018

                            ověření talentu                                      23.4. nebo 24.4.2018 (termín je potřeba uvést na přihlášce)

 - podrobnější informace viz přílohy níže (Kritéria přijímacího řízení, Průvodce přijímacím řízením, Ověření předpokladů pro studium)


Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky můžete vyzkoušet zde:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-1404035415.html


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Přípravné kurzy pro uchazeče na SOŠPg začínají 16.2.2018 od 13:30 do 18:00hodin. Další kurz se koná 16.3.2018,  začátek ve stejný čas.

Zahájení kurzů bude probíhat v aule školy ve 13,25 hodin.Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
31. 1. 2018 9:52
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:02
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
5. 12. 2017 6:05
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:29
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
4. 1. 2018 23:34
Comments