UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 2. 5. 2017 v 10.00 hodin.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, zákonní zástupci si jej mohou vyzvednout osobně.
Zápisový lístek je možno odevzdávat již od 2.5.2017 v pracovní době na ředitelství školy (2. a 3.5.2017 od 7,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny od 7,00 do 14,30 hodin).
Poslední možný termín odevzdání zápisového lístku je 16.5.2017.

Nepřijatým uchazečům, kteří si rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení do 3.5.2017 osobně nevyzvednou, bude následující den zasláno poštou.


Charakteristika studia

Profilujícími předměty jsou výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, jazyková, dramatická),

pedagogika, psychologie. Součástí studia jsou kurzy: plavecký, lyžařský, sportovně turistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Zájmová činnost

Pěvecký sbor, divadelní soubor, příprava hudebních a dramatických vystoupení pro žáky

mateřských a základních škol, možnost sportovních aktivit.


Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.


Pro školní rok 2017/2018 se otevírá obor 75-31-M/01, předškolní  a mimoškolní pedagogika.
Počet přijímaných žáků 30.

Na tento obor se neskládají  talentové zkoušky, ale tzv ověření talentu, které obsahuje zkoušku
z hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Více viz přiložený dokument.

Stejně jako v předchozích letech organizujeme pro uchazeče přípravný kurz na přijímací zkoušky pro ověření talentu. Absolvování tohoto kurzu není podmnínkou ani zárukou pro přijetí. Náplň i termíny přípravného kurzu najdete  na přiloženém dokumentu: Přípravný kurz - přihláška.

ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
13. 1. 2017 1:49
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
30. 1. 2017 1:10
ĉ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
13. 1. 2017 1:47
Ċ
Marián Klapka,
2. 5. 2017 0:44
Comments